Priser och information

1. Tjänsterna

Via webbplatsen magiccircle.se erbjuds kontakt med rådgivare inom olika ämnesområden. Webbplatsen ägs och drivs av Molendo AB.

2. Webbplatsen

Innehållet på våra Internetsidor är ett led i marknadsföringen av våra rådgivare. Information som lämnas via webbplatsen är inte att anse som rådgivning.

3. Rådgivare

Varje rådgivare är själv ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal kan vanligtvis avslöja om du behöver ytterligare hjälp. Inte alla frågor är lämpliga att lösas per telefon eller via elektronisk kommunikation.

Webbplatsen ger möjlighet att komma i kontakt med rådgivare inom en rad ämnesområden. Det anges uttryckligen att Molendo AB inte är ansvarig för kvaliteten på eventuella råd eller vägledning som lämnas av rådgivare som är knutna till Molendo AB, men vi vill gärna veta om du är missnöjd med tjänsten. Varken ledningen, chefen, medarbetarna eller Molendo AB kan ställas direkt eller indirekt ansvariga för någon form av nackdel, förlust, skada eller men som direkt eller indirekt kan vara en konsekvens av bruk eller missbruk av information som lämnats av rådgivare knutna till webbplatsen.

De svar du får ger endast en allmän information baserad på den fråga du har ställt.

4. Frågor via e-post

Frågor till våra rådgivare kommer inte att besvaras per e-post.

5. Frågor via telefon

Du ringer det nummer som anges på webbplatsen. Det här numret har ett pris på kr 29,90 per min.

Vi skyddar din anonymitet när du ställer frågor per telefon, och rådgivaren ser inte vilket nummer du ringer från.

6. Pris

Samtalet har ett fast pris på kr 29,90 per min. Fakturaavgift (45,- kr) samt en uppkopplingsavgift (59,- kr) tillkommer på varje faktura. Efter midnatt tillkommer en kostnad på 99 kr per samtal.

7. Kvalitetskontroll

Molendo AB kommer fortlöpande att genomföra kvalitetskontroller av den vägledning som ges av våra rådgivare. Det här innebär inte att Molendo AB är ansvarig för kvaliteten av kommunikationen med slutanvändarna, men att de rådgivare som inte uppfyller bolagets krav på kvalitet kommer att avlägsnas.

8. Personuppgifter

Molendo AB kommer att lagra och behandla dina uppgifter som konfidentiella. Våra rådgivare får inte någon information som registreras vid betalning. För att skydda dina personuppgifter skickas inga svar och ingen annan information till dig per e-post.

Registrering av namn och adress sker endast för att tjänsten ska kunna faktureras. Denna information raderas på anmodan av dig när du inte behöver tjänsten längre.

Man är alltså helt anonym inför rådgivarna. Ditt samtal går via vår förmedlingscentral och våra egna telefonisystem.

9. Betalning

Vid användning av telefon kommer antalet samtalsminuter att registreras. Faktura på samtalet skickas per post senast en vecka efter att samtalet har ringts. Betalningsfristen är 14 dagar. Du har även möjlighet att förhandsbetala med VISA/Mastercard. Vid förhandsbetalning av samtalstiden på nätet, kommer kunden motta en bekräftelse för köpet via e-post. Betalningstransaktionen hanteras i sin helhet av betalningsföretaget.

10. Klagomål

Om du är av den uppfattningen att det svar du får inte är tillfredsställande, eller att svaret strider mot gällande lagar, föreskrifter, avtal eller etiska riktlinjer, ber vi dig ta kontakt med Molendo AB per e-post, eller med vårt kundcenter på tfn 08-517 666 50 .

11. Tvister

Tvister gällande Magic Circle lyder under gällande lagar och regler.